Giấy kiểm dịch thực vật phytosanitary certificate

Tìm hiểu về giấy kiểm dịch thực vật Phytosanitary Certificate

Tìm hiểu về giấy kiểm dịch thực vật Phytosanitary Certificate Kiểm dịch thực vật (Phytosanitary) là công tác quản lý của Nhà nước nhằm ngăn chặn những loài sâu bệnh; vi sinh vật có hại; cỏ dại nguy hiểm. Có nguy cơ lây lan, nhiễm bệnh giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài. Với hàng nhập khẩu...