Vận chuyển hải sản tươi sống như thế nào

Làm thế nào để vận chuyển hải sản tươi sống đảm bảo bây giờ?

Làm thế nào để vận chuyển hải sản tươi sống đảm bảo bây giờ? Vận chuyển hải sản đi xa luôn là lo lắng của nhiều người vì sợ rằng hải sản sẽ giảm chất lượng, mất đi độ tươi trong thời gian hành trình dài. Vì thế, JetstarCargo hướng dẫn bạn cách để xử lý khi vận chuyển hải...